Leasing i jego rodzaje

Często wybieraną przez przedsiębiorców formą finansowania samochodów czy maszyn, jest leasing. Cóż to jest? Słowo pochodzi z angielskiego gdzie słowo to lease oznacza nająć, wydzierżawić. Leasing jest więc formą umowy gdzie jedna ze stron umowy, popularnie zwana leasingodawcą przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy prawo do korzystania z przedmiotu leasingu na pewien określony okres. Leasingobiorca zaś zobowiązuje się płacić ustalone ratalne opłaty czyli tzw raty leasingowe. W Polsce możemy wyodrębnić kilka rodzajów leasingu. Najbardziej popularny jest leasing operacyjny. Raty leasingowe w tym przypadku stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, natomiast nie może u siebie amortyzować przedmiotu leasingu. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca zazwyczaj ma zagwarantowane prawo zakupu leasingowanego przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu. Koszt wykupu jest określony w umowie leasingowej.

Innym rodzajem leasingu jest leasing finansowy. Tu amortyzacja jest po stronie leasingobiorcy co daje mu możliwość zwiększania wartości jego majątku. Kolejny rodzaj to leasing zwrotny. Ma to miejsce wtedy gdy przedsiębiorstwo posiada środki trwałe, np. maszyny czy samochody a nie posiada gotówki. Może wtedy oddać część swego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i następnie wziąć te środki w leasing. Jest to dobry sposób na jednorazowy zastrzyk gotówki dla firmy. Istnieje jeszcze leasing konsumencki, czyli przyznawany osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. W Polsce mało popularny.

Leave a Reply