Leasing dla małych i średnich firm

Każda firma, by się rozwijać potrzebuje środków finansowych na nowe maszyny, pomieszczenia lub samochody. Dużo firm w takiej sytuacji decyduje się na kredyt bankowy, jednak nie wszystkie mogą liczyć na tą formę finansowania. Krótko działające, małe firmy nie mają historii kredytowej, dlatego dla banków są niewiarygodne. Większe firmy również coraz częściej rezygnują z tradycyjnych kredytów, gdyż nie spełniają one ich oczekiwań. Dla tych właśnie firm idealnym rozwiązaniem jest leasing. Polega on na tym, że firma leasingowa przekazuje do użytkowania określony przedmiot, a za jego użyczenie pobiera opłaty w określonych ratach. Taka forma finansowania jest dużo bardziej elastyczna i przyjazna od ofert banków, cieszy się też coraz większą popularnością. Dzieje się tak również dlatego, że przy leasingu przedsiębiorca może odliczyć większy podatek VAT, niż za zakup określonego przedmiotu. Dodatkowo, jeśli zysk firmy jest wyższy od leasingowych rat, czynsz leasingowy można odliczyć od kosztów uzyskania przychodu. Pod względem finansowym jest to oferta bardzo korzystna, szczególnie, że przy leasingu płynność finansowa jest dużo mniej narażona, niż przy obrocie gotówką.

Leasing jest pojęciem ogólnym, zawierającym w sobie dwa rodzaje tej usługi. Najpopularniejszy i najbardziej korzystny jest leasing operacyjny. Polega on na wydzierżawieniu przez leasingobiorcę danego przedmiotu w zamian za czynsz. Po określonym czasie przedmiot wraca do leasingodawcy, choć istnieje możliwość sprzedania przedmiotu na podstawie odrębnej umowy. Umowa przy leasingu operacyjnym musi być zawarta na okres co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji w przypadku wartości niematerialnej lub ruchomości, albo co najmniej 10 lat w przypadku nieruchomości. Przedmiot leasingu na czas dzierżawy wchodzi w skład aktywów leasingodawcy i jest u niego amortyzowany, natomiast wszelkie opłaty są liczone jako zysk, a u leasingobiorcy znajdują się po stronie kosztów uzyskanie przychodu. Raty leasingu nie pokrywają ceny przedmiotu.

Z leasingu operacyjnego najczęściej korzystają firmy, które zobowiązane są do wykonania kontraktu w krótkim czasie i potrzebują do tego celu sprzętu. Popularny jest również w przedsiębiorstwach, w których główną cechą jest sezonowość, gdyż leasing można dopasować do rzeczywistych przychodów firmy.

Drugim rodzajem leasingu jest leasing finansowy. Tu również ma się do czynienia z opłatami czynszowymi za wydzierżawienie przedmiotu, jednak te opłaty są równe wartości przedmiotu, a po zakończeniu ich płacenia następuje przeniesienie własności na leasingobiorcę. Różnice sięgają również odpisów amortyzacyjnych, których tu dokonuje leasingobiorca, a przedmiot jest zaliczany do jego aktywów. Kosztami uzyskania przychodu dla leasingobiorcy są jedynie odsetki raty leasingowej.

Bez względu na to, jaki leasing wybierze firma, musi się ona liczyć z tym, że zarówno leasing operacyjny, jak i finansowy obarczony jest koniecznością zapłaty podatku VAT. Wynosi on 22%, nawet, jeśli przedmiot podlega opodatkowaniu niższemu lub nie podlega mu wcale. W przypadku leasingu operacyjnego faktury za stawką VAT są wystawiane co miesiąc, przez cały okres trwania umowy, a w przypadku leasingu finansowego na końcu okresu trwania umowy jest wystawiana jedna faktura, za którą podatek VAT leasingobiorca ma obowiązek uiścić nie później, niż 7 dni po otrzymaniu przedmiotu leasingu. Najczęściej w przypadku leasingu finansowego firmy leasingowe wymagają zapłacenia podatku VAT z góry, w jednej racie.

Leasing, zarówno operacyjny, jak i finansowy otwiera przed każdą firmą szansę na rozwój, zarówno poprzez inwestowanie w nowy sprzęt, jak i zabezpieczenia chwilowego zapotrzebowania na pewne produkty. Leasing jest inwestowaniem w firmę i tak należy do niego podejść. Wydane w ten sposób pieniądze zawsze się zwrócą. Czasem w dużym kontrakcie, czasem w dostępie do lepszych, nowocześniejszych maszyn. To zawsze jest inwestowanie w przyszłość.

Leave a Reply