Leasing dla firm – jak działa?

Wielu ludzi błędnie myśli, że w leasing można wziąć tylko samochód i taka inwestycja przewidziana jest wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw, których działalność opiera się właśnie na pracy tymi samochodami. To jednak nie tak. Po pierwsze w leasing można wziąć nie tylko auto, ale każdą rzecz, którą można zaliczyć do środków trwałych, zarówno ruchomych, jak i nieruchomych. Najczęściej słyszy się o leasingu, którego przedmiotem jest samochód, ale obejmować on może sprzęt biurowy, wyposażenie komputerowe, linie produkcyjne, maszyny, grunty i wiele innych. Mogą być to nowe, jak i używane przedmioty. Leasing jest formą finansowania inwestycji. Korzystają z niej najczęściej małe i średnie firmy, które dzięki takiemu sposobowi sfinansowania pewnych rzeczy mogą się rozwijać, rozrastać, przy czym nie muszą wykładać na swój rozwój ogromnych środków własnych, czy nie muszą zaciągać drogich kredytów. W niektórych przypadkach, a w zasadzie często jest tak, że o kredyt trudno jest starać się małej firmie, która zaczyna dopiero prosperować. Leasing w takich przypadkach może być dla nich jedyną drogą do działania.

Jak działa leasing? Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że jest to umowa cywilnoprawna dwóch stron- leasingodawcy i leasingobiorcy. Przedmiotem tej umowy jest jakiś przedmiot. Leasingodawca, czyli ten, kto finansuje inwestycję daje leasingobiorcy prawo do tego, by ten korzystał z przedmiotu określonego umową. Korzystać z niego może przez czas, który został zawarty w umowie. Za możliwość korzystania z niego, leasingobiorca płaci miesięcznie stałą ratę. Jest to rata leasingowa. Kiedy mija czas korzystania z danego przedmiotu, przedsiębiorstwo(jeśli to firma, a nie osoba prywatna) zwraca dany przedmiot leasingobiorcy, bądź jeśli umowa tak nakazuje, lub daje możliwość, to go wykupuje za niewielkie pieniądze. Przez okres trwania umowy leasingowej przedmiot, który był nią objęty pozostawał własnością leasingodawcy, a z chwilą, kiedy leasingobiorca go wykupuje, staje się wyłącznym jej właścicielem.

Jakie korzyści dla firmy daje leasing? Bardzo istotnym jest fakt, że ratę leasingową można wrzucić w koszty przychodu firmy i rozliczyć się z tego. Ogromną korzyścią jest to, że przedsiębiorca, by się rozwijać nie musi wykładać ogromnych pieniędzy na inwestowanie w rozwój firmy. Opłaty leasingowe nie zmieniają się przez okres trwania umowy, więc przedsiębiorca jest w stanie przewidzieć i zaplanować wydatki miesięczne firmy. Leasing jest także metodą, która zabezpiecza przedsiębiorcę od strony technologicznej. Mianowicie chodzi o to, że nie musi się on martwić tym, że sprzęt który wziął w leasing zestarzeje się i zużyje w wyniku korzystania z niego przez jakiś czas. Są umowy, które nie nakazują wykupienia tych przedmiotów, więc właściciel firmy nie zostaje ich właścicielem i zabezpiecza się przed późniejszymi problemami ze starym i zużytym sprzętem.

Korzyści, jak widać ogromne, więc nic dziwnego, że tak wiele firm korzysta z takiej formy finansowania swoich inwestycji. Dzięki leasingowi firma może pomnażać swoje zyski, rozwijać się, utrwalać, bądź ulepszać swoją sytuację na rynku.

Leave a Reply