Brak prawa jazdy a odszkodowanie OC

Wraz ze zmianą uregulowań prawnych i zaostrzeniem kar za nieprzepisową jazdę (przekroczenie prędkości, czy jazdę pod wpływem alkoholu czy środków odurzających), coraz więcej osób traci prawo jazdy. Zdarza się, że nadal jeżdżą samochodem bez uprawnień, starając się być ostrożnym, by nie paść „ofiarą” kontroli drogowej i wysokich kar wynikających przepisów prawa za jazdę bez uprawnień, by dojechać do celu. Często im się to udaje. Czasem jednak, nawet nie z ich winy, zdarzają się drobne, bądź poważne, kolizje drogowe. Co wtedy?

Do najbardziej ostrych konsekwencji musi być przygotowana osoba, która straciła prawo jazdy, a nadal kieruje pojazdem. Może wówczas mieć przedłużony zakaz prowadzenia pojazdów (nawet bezterminowo), liczyć się z karą grzywny. Kara za jazdę bez uprawnień to zwykle 500 zł i brak przypisanych punktów karnych. Niby niewiele, ale warto przypomnieć, że w przypadku kolizji ubezpieczenie OC takiej osoby jest nieużyteczna. Ubezpieczyciel pokryje wprawdzie koszty ubezpieczenia na rzecz osoby poszkodowanej, ale wyegzekwuje ją od osoby, która spowodowała kolizje bez prawa jazdy. Przepisy stanowią jednoznacznie, że „towarzystwo ma prawo dochodzenia od sprawcy wypłaconego odszkodowania, jeżeli nie posiadał on wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa”. Kwoty te są różne i zależne od wielkości szkody, i czy w wypadku ucierpiały osoby. Wówczas koszty leczenia, czy odszkodowania z tytułu śmierci sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych.

Brak prawa jazdy nie przesądza o winie. Jeśli ucierpi w kolizji drogowej i nie będzie w tym jego winy ma prawo domagać się, i zwykle dostaje, odszkodowanie z polisy sprawcy.
Co z AC? Kierujący bez uprawnień rzadko kiedy może liczyć na wypłatę odszkodowania z polisy autocasco. Najczęściej Ogólne Warunki Ubezpieczenia wyłączają takie sytuacje, choć w zależności od polityki towarzystwa, wyłączenia te mogą wyglądać inaczej.

Leave a Reply