Leasing dla małych i średnich firm

Każda firma, by się rozwijać potrzebuje środków finansowych na nowe maszyny, pomieszczenia lub samochody. Dużo firm w takiej sytuacji decyduje się na kredyt bankowy, jednak nie wszystkie mogą liczyć na tą formę finansowania. Krótko działające, małe firmy nie mają historii kredytowej, dlatego dla banków są niewiarygodne. Większe firmy również coraz częściej rezygnują z tradycyjnych kredytów, gdyż …

Co to jest leasing?

Słowo „leasing” wywodzi się z angielskiego słowa „to lease”, które oznacza wziąć (oddać) w dzierżawę. Należy jednak rozróżnić oba wyrazy ponieważ „lease” oznacza umowę, w której w zamian za czynsz dobro jest przekazywane osobie na czas określony, natomiast „leasing” to transakcja obejmowania w użytkowanie przedmiotu umowy, czyli innymi słowy przydzielenie posiadania nieruchomości bądź ruchomości pod dzierżawę. …

Leasing i jego rodzaje

Często wybieraną przez przedsiębiorców formą finansowania samochodów czy maszyn, jest leasing. Cóż to jest? Słowo pochodzi z angielskiego gdzie słowo to lease oznacza nająć, wydzierżawić. Leasing jest więc formą umowy gdzie jedna ze stron umowy, popularnie zwana leasingodawcą przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy prawo do korzystania z przedmiotu leasingu na pewien określony okres. Leasingobiorca zaś zobowiązuje …